Jímky a nádrže

Do této kategorie zařazuji izolaci požárních nádrží, jímek na dešťovou vodu, retenčních nádrží atd.

Hydroizolace jímek a nádrží

Všechny hydroizolace provádíme z fólií určených pro daný typ aplikace. Ve všech prováděných konstrukcí řešíme i navazující doplňky, jako je odvodnění (vtoky, žlaby), prostupy atd.

Dále nabízím zákazníkům odborné poradenství před realizací, nalezení a odstranění defektů hydroizolačních povlaků nebo konstrukcí střech.

Vzhledem ke zkušenostem, které sbírám od roku 2006, vám dokáži pomoci i s ideálním návrhem řešení pro Vaši plnou spokojenost. Stejně tak před realizací projdu se zákazníkem všechny práce a upozorním jej na problémy, které je potřeba vyřešit ještě před započetím prací, včetně případných chyb v projektové dokumentaci.

Potřebujete provést hydroizolaci?

Rád Vám pomohu