Spodní stavby

Jsem schopný provést izolaci v jakémkoliv rozsahu. Odolnost proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace spodní stavby je jedna z nejnáročnějších izolatérských disciplín. Provádím jak izolace proti zemní vlhkosti, tak izolace proti tlakové vodě a izolace proti radonu. Všechny typy izolací jsou provedeny z k tomu určených PVC-P (měkčené PVC) nebo HDPE (vysokohustotní polyetylen) fólií. Samozřejmostí je provedení souvisejících ochranných vrstev z kvalitních geotextílií.

Protože jsem si vědom toho, že hydroizolace spodní stavby musí být provedena naprosto precizně a bez vad, protože by bylo jen těžko možné ji zabudovanou opravit, dílo před předáním pečlivě kontroluji. Spodní izolace vaší stavby musí být kvalitní a funkční, bez kompromisů.

Potřebujete provést hydroizolaci?

Rád Vám pomohu