Ploché střechy

Hydroizolační fóliový systém se používá jak při rekonstrukci budov, tak na novostavbách.

Ploché střechy – novostavby i rekonstrukce

Realizace plochých střech se řídí specifiky pro každý typ konstrukce. Provádím jak moderní, jednoplášťové ploché střechy, tak větrané, dvouplášťové ploché střechy, pokud to je pro správnou funkci střechy nezbytné. U plochých střech řeším realizaci všech vrstev konstrukce střechy, tedy hydroizolaci, kterou provádím vždy z fóliových hydroizolačních povlaků měkčeného PVC (PVC-P), nebo z flexibilních polyolefínů (TPO, FPO).

Tepelné izolace realizuji podle potřeby z minerální vlny, polystyrenu i PIR desek. U jednoplášťových střech z tuhých tepelných izolací provádíme i spádování střechy a to podle předem zpracovaných kladečských plánů řešených podle potřeby stavby a zákazníka. Pokud se jedná o střechy, které jsou pocházené, přitížené nebo zelené, vybírám tepelný izolant s adekvátní pevností tak, aby nedošlo k jeho deformaci. Parozábrany volím podle potřeby účinnosti a podle podkladu z asfaltových pásů nebo z tenkých fólií s nižší účinností i reflexních s účinností vyšší.

Pokud si to zákazník přeje, mohu zajistit i tesařské práce k provedení nosné konstrukce krovu pro realizaci dalších vrstev.

Pokud se jedná o mechanicky kotvenou střechu, zajišťuji si vždy kotevní plány pro adekvátní rozmístění kotevních prvků a jejich počtu ke stabilizaci konstrukce.
Zajišťuji i provádění přitížených střech (kačírkem nebo dlažbou) i střech zelených a to zelené střechy extenzivní i intenzivní. Zelené střechy jsem schopen vyřešit i na střechách s vyšším sklonem, pomocí speciálních záchytných konstrukcí k zajištění stability vrstev střechy.

Ukázka kompletní rekonstrukce střechy

Potřebujete provést hydroizolaci?

Rád Vám pomohu