Služby hydroizolace

Podívejte se na detaily jednotlivých služeb a jejich galerie.

Pro zákazníky provadím tyto služby

Ploché střechy

Hydroizolace teras a balkónů

Hydroizolace bazénů

Hydroizolace jezírek

Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace jímek a nádrží

Ploché střechy – novostavby i rekonstrukce

Realizace plochých střech se řídí specifiky pro každý typ konstrukce. Provádím jak moderní, jednoplášťové ploché střechy, tak větrané, dvouplášťové ploché střechy, pokud to je pro správnou funkci střechy nezbytné. U plochých střech řeším realizaci všech vrstev konstrukce střechy, tedy hydroizolaci, kterou provádím vždy z fóliových hydroizolačních povlaků měkčeného PVC (PVC-P), nebo z flexibilních polyolefínů (TPO, FPO).

Tepelné izolace realizuji podle potřeby z minerální vlny, polystyrenu i PIR desek. U jednoplášťových střech z tuhých tepelných izolací provádíme i spádování střechy a to podle předem zpracovaných kladečských plánů řešených podle potřeby stavby a zákazníka. Pokud se jedná o střechy, které jsou pocházené, přitížené nebo zelené, vybírám tepelný izolant s adekvátní pevností tak, aby nedošlo k jeho deformaci. Parozábrany volím podle potřeby účinnosti a podle podkladu z asfaltových pásů nebo z tenkých fólií s nižší účinností i reflexních s účinností vyšší.

Pokud si to zákazník přeje, mohu zajistit i tesařské práce k provedení nosné konstrukce krovu pro realizaci dalších vrstev.

Pokud se jedná o mechanicky kotvenou střechu, zajišťuji si vždy kotevní plány pro adekvátní rozmístění kotevních prvků a jejich počtu ke stabilizaci konstrukce.
Zajišťuji i provádění přitížených střech (kačírkem nebo dlažbou) i střech zelených a to zelené střechy extenzivní i intenzivní. Zelené střechy jsem schopen vyřešit i na střechách s vyšším sklonem, pomocí speciálních záchytných konstrukcí k zajištění stability vrstev střechy.

Některé z mých realizací můžete vidět zde. (odkaz na reference)

Ukázka před a po

(video)

Hydroizolace teras a balkónů

Pro realizace skladeb teras a balkonů platí prakticky stejné zásady, jako pro řešení konstrukcí plochých střech. Pokud jde o konstrukce zateplené, nebo tepelnými izolacemi spádované, je nutné správně zvolit pevnost tepelné izolace, aby nedocházelo k její deformaci pod zatížením při užívání. Pro hydroizolace využíváme hydroizolační fólii Fatrafol s protiskluzovou úpravou, pokud již nebude prováděna další pochůzná vrstva. V případě, že bude jako pochůzné vrstvy využito dlažby na podložkách, nebo pochůzného roštu z dřevoplastu nebo roštu dřevěného, provádím hydroizolace z klasických střešních fóliových hydroizolací.

Jsem schopen provádět pochůzné konstrukce i na rektifikovatelných terčích, takže dlažba nebo rošt nekopíruje sklon střechy a zůstává v rovině.

Některé z mých realizací můžete vidět zde. (odkaz na reference)

Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace spodní stavby je jedna z nejnáročnějších izolatérských disciplín. Provádím jak izolace proti zemní vlhkosti, tak izolace proti tlakové vodě a izolace proti radonu. Všechny typy izolací jsou provedeny z k tomu určených PVC-P (měkčené PVC) nebo HDPE (vysokohustotní polyetylen) fólií. Samozřejmostí je provedení souvisejících ochranných vrstev z kvalitních geotextílií. Protože jsem si vědom toho, že hydroizolace spodní stavby musí být provedena naprosto precizně a bez vad, protože by bylo jen těžko možné ji zabudovanou opravit, dílo před předáním pečlivě kontroluji. Spodní izolace vaší stavby musí být kvalitní a funkční, bez kompromisů.

Některé z mých realizací můžete vidět zde. (odkaz na reference)

Hydroizolace bazénů

Hydroizolace bazénů jsou již dlouho nedílnou součástí portfolia mých služeb. Tyto hydroizolace neodpouští žádné chyby, protože každý metr hloubky bazénu je tuna tlaku na výsledné dílo. I miniaturní defekt může být velkým problémem. To se nesmí stát a proto před předáním zákazníkovi prochází hydroizolace bazénu důkladnou kontrolou. Pro hydroizolace používám PVC-P (měkčené PVC) bazénové fólie jak hladké, tak s protiskluzovým dezénem a v různých barvách a vzorech. Potřebné detailové prvky z poplastovaného plechu si pro každou realizaci připravuji sám, abych je mohl přizpůsobit každému tvaru bazénu individuálně. Protože hydroizolace bazénu je pravděpodobně jedinou izolací, kterou má zákazník během léta téměř denně na očích, musí být provedena nejen funkčně, ale i důrazem na vysokou estetickou hodnotu díla. Nepředávám dílo, se kterým bych po těchto stránkách nebyl sám spokojen.

Některé z mých realizací můžete vidět zde. (odkaz na reference)

Hydroizolace jezírek

Zahradní jezírko je velmi osvěžujícím prvkem každé zahrady. Ať už je jezírko malé, nebo rozlehlé, musí být jeho hydroizolace funkční. Hydroizolace jezírka je náročná nejen pro vysoký tlak vody, který prověřuje všechny spoje, ale provádění je nesnadné vzhledem k nepravidelným tvarům podkladu. Proto musí být svařovaní spojů hydroizolačních fólií extrémně důkladné a kontrola několikanásobná. Vypouštění jezírka při případném defektu vyžaduje i dočasné uchování rostlin a případně i živočichů a o to nestojí ani zákazník, ani já.

Nejlepší hydroizolace zahradního jezírka je taková, ke které se vracím pouze jako návštěva a nikoliv jako řemeslník. K hydroizolacím používám primárně PVC-P (měkčené PVC fólie).

Některé z mých realizací můžete vidět zde. (odkaz na reference)

Hydroizolace jímek a nádrží

Všechny hydroizolace provádíme z fólií určených pro daný typ aplikace. Ve všech prováděných konstrukcí řešíme i navazující doplňky, jako je odvodnění (vtoky, žlaby), prostupy atd.

Dále nabízím zákazníkům odborné poradenství před realizací, nalezení a odstranění defektů hydroizolačních povlaků nebo konstrukcí střech.

Vzhledem ke zkušenostem, které sbírám od roku 2006, vám dokáži pomoci i s ideálním návrhem řešení pro Vaši plnou spokojenost. Stejně tak před realizací projdu se zákazníkem všechny práce a upozorním jej na problémy, které je potřeba vyřešit ještě před započetím prací, včetně případných chyb v projektové dokumentaci.

Hledáte služby hydroizolací?

Rád Vám pomohu