Terasy a balkóny

Kompletní hydroizolace balkónů a teras. Zabráním průniku vlhkosti a zajistím dlouhou životnost.

Hydroizolace teras a balkónů

Pro realizace skladeb teras a balkonů platí prakticky stejné zásady, jako pro řešení konstrukcí plochých střech. Pokud jde o konstrukce zateplené, nebo tepelnými izolacemi spádované, je nutné správně zvolit pevnost tepelné izolace, aby nedocházelo k její deformaci pod zatížením při užívání. Pro hydroizolace využíváme hydroizolační fólii Fatrafol s protiskluzovou úpravou, pokud již nebude prováděna další pochůzná vrstva. V případě, že bude jako pochůzné vrstvy využito dlažby na podložkách, nebo pochůzného roštu z dřevoplastu nebo roštu dřevěného, provádím hydroizolace z klasických střešních fóliových hydroizolací.

Jsem schopen provádět pochůzné konstrukce i na rektifikovatelných terčích, takže dlažba nebo rošt nekopíruje sklon střechy a zůstává v rovině.

Potřebujete provést hydroizolaci?

Rád Vám pomohu